Usklađivanje poslovanja prema standardima

Usklađivanje poslovanja prema standardima 2018-03-22T16:16:48+00:00

Usklađivanje poslovanja prema standardima

U svom radu organizacija ili pojedinac može obavljati svoju djelatnost u skladu sa relevantnim standardom, te u skladu sa tim i da usluga ili proizvod kao rezultatat obavljanja djelatnosti, takođe, bude u skladu sa relevantnim standardima.
Odluku o implementaciji nekog standarda u svom poslovanju donosi najviše rukovodstvo organizacije.
Kako organizacije uglavnom nemaju znanja da same sprovedu postupak usklađivanja prema određenom standardu, angažuju se konsultantske kuće ili samostalni konsultanti koji će svojim savjetima pomoći organizaciji da dođe do željenog cilja.
Potvrda o uspešnoj implementaciji dobija se putem postupka sertifikacije.