Standardizacija

Standardizacija 2018-03-22T16:11:00+00:00

Standardizacija


Standardizacija je skup koordiniranih aktivnosti na donošenju standarda i srodnih dokumenata.
Standardizacija je aktivnost u svim oblastima rada organizacije kojima se povećava efikasnost putem unifikacije i uprošćavanja.
Standardizacija može da ima jedan ili više ciljeva koji omogućavaju da proizvodi, procesi i usluge budu usklađeni sa svojom namjenom.
Rezultat standardizacije jesu standardi koji predstavljaju zvanična dokumenta.