Standard

Standard 2018-03-23T14:36:02+00:00

Standard

Standard je zvaničan dokument, obrazac, mjerilo za vredovanje kvaliteta kojim su definisani kriterijumi, aktivnosti, pravila i smjernice za postizanje optimalnog nivoa uređenosti određene oblasti.
Zahtjevi standarda koja neka organizacija treba da ispuni, npr za nabavku, odrzavanje, uslugu, proizvodnju, servisiranje… su zapravo nastali iz prakse i iskustva koje su uspostavile najbolje svijetske kompanije u svom poslovanju.

Korišćenjem standarda, organizacija ili pojedinac, obezbjeđuje efikasnost i efektivnost svojih procesa, proizvoda i usluga, njihov kvalitet, bezbjednost, pozitivan odnos prema životnoj sredini i pouzdanost.
Standardi dolaze do izražaja i svoj doprinos daju onda kada organizacija u prvi plan stavlja zadovoljne kupce, na čije će se zahtjeve i potrebe odgovoriti kroz kvalitetan proizvod ili uslugu.
Standard je moćan alat koji osigurava povećanje efikasnosti i konkurentnosti u poslovnom svijetu.

ISO (International Organization for Standardization) je međunarodna organizacija za standardizaciju koja radi na pripremanju i objavljivanju međunarodnih standarda i ne izdaje sertifikate.

ISME – Institut za standardizaciju Crne Gore je Nacionalno tijelo za standardizaciju Crne Gore.

PRIMJER:
ISO 9001:2015 (Quality Management Systems-Requirements) – je međunarodni standard, koji je odmah nakon objavljivanja postao i evropski, pa kao takav nosi oznaku EN ISO 9001:2015.

MEST EN ISO 9001:2016 (Sistem Menadžmenta Kvalitetom-Zahtjevi) – je crnogorski standard koji je nastao prevođenjem engleske verzije evropskog standarda EN ISO 9001:2015 i objavljen je na crnogorskom i engleskom jeziku.
MEST je crnogorska oznaka za standarde (ME –Montenegro ST-standard; zajedno MEST)
EN – Znači da je ovaj standard i evropska norma