Sertifikat

Sertifikat 2018-03-23T14:37:39+00:00

Sertifikat

Organizacija ili pojedinac kao potvrdu od strane trećeg lica (sertifikaciono tijelo) dobija zvaničnu potvrdu odnosno sertifikat kao pisanu garanciju da je njegov sistem, proizvod ili usluga usaglašen sa zahtjevima standarda.

Sertifikat o akreditaciji je jedini dokaz da je sertifikaciono tijelo kompetentno da izvršava poslove sertifikacije sistema menadžmenta.
Ne postoje “međunardno priznati sertifikati”, jer nema tijela koje bi ih na međunarodnom nivou priznavalo.
Takođe sertifikati od raznih udruženja sertikacionih tijela su marketinški trik, jer takav sertifikat se dodjeljuje uz sopstveni sertifikat i klijenta dovodi u zabludu da je dobio nešto više.

Domaci serifikat nije manje vrijedan od inostranog jer se na isti nacin ispunjavaju zahtjevi standarda kako u Crnoj Gori tako i bilo gdje u zemljama Evropske unije ili svijeta, a stvar je kupca da li ce priznati bilo čiji sertifikat ili ne.

U Crnoj Gori postaje dobra poslovna praksa da se kao uslovi na tenderima tj. javnim pozivima propisuje da organizacija mora da bude sertifikovana prema određenim ISO standardima, od sertifikacionog tijela koje ima akreditaciju od Akreditacionog tijela Crne Gore.