PREDSTAVLJANJE

Predstavljanje 2020-06-28T14:11:01+00:00

CISK  – ,,Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet” D.O.O. Podgorica

Adresa: Crna Gora, Podgorica, Cetinjski put bb, Lamela I/2/15

PIB:031064089  PDV:30/31-16985-1

Kontakt: +382 20 511 569; + 382 69 749 863

www.cisk.co.me   e-mail: office@cisk.co.me

CISK  – ,,Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet” D.O.O. Podgorica je osnovan 6. Septembra 2016.godine kao sertifikaciono tijelo koje se bavi ocjenjivanjem usaglašenosti sistema menadžmenta.

Osnivač i vlasnik CISK-a je Tihomir Popivoda.

CISK je prvo i za sada jedino akreditovano, domaće sertifikaciono tijelo sa 100% vlasništvom iz Crne Gore.

Stalno zaposleni su: Izvršni direktor, Menadžer za planiranje i administraciju i Menadžer za prodaju i promociju. Saradnici su: provjeravači sistema menadžmenta kojih ima 20 i tehnički eksperti kojih ima 17, koji svojom profesionalnošću i kompetencijama omogućavaju ocjenjivanje organizacija iz raznih djelatnosti., koje su predmet provjeravanja.

 

CISK je sertifikaciono tijelo akreditovano od strane Akreditacionog tijela Crne Gore (www.akreditacija.me) prema standardu MEST EN ISO/IEC 17021-1:2016 za sertifikaciju: sistema menadžmenta kvalitetom (prema standardu ISO 9001); sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (prema standardu ISO 14001); sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu (prema standardu ISO 45001); sistema menadžmenta bezbjednošću informacija (prema standardu ISO 27001) i sistem menadžmenta bezbjednošću hrane (prema standardu ISO 22000).

CISK obavlja i sertifikaciju: HACCP sistema (Hazard Analysis and Critical Control Points) i sistema menadžmenta energijom (ISO 50001).

CISK sigurnim koracima osvaja tržište, i klijentima se nameće profesionalnošću, kompetentnošću i partnerskim odnosom.

 

CISK je sertifikaciono tijelo koje svojim uslugama zadovoljava sve potrebe tržišta za sertifikacijom Vašeg sistema menadžmenta prema standardu / standardima:

 

ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom.

ISO 14001 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.

ISO 45001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija.

ISO 50001 – Sistem menadžmenta energijom.

HACCP – Sistem bezbjednosti hrane.

ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane.

CISK ovim Informatorom želi da: približi privrednicima i zainteresovanim stranama pojmove i korake koji vode do sertifikacije sistema menadžmenta i pruži osnovne informacije u vezi standarda koji mogu biti predmet sertifikacije.