Misija

Misija 2018-04-24T13:39:53+00:00

 

CISK – ,,Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet“  sertifikuje sisteme menadžmenta organizacija, u skladu sa zahtjevima implementiranih standarda, poštujući principe:

  • nepristrasnosti,
  • nezavisnosti,
  • profesionalnosti
  • kompetentnosti i
  • objektivnosti

CISK – ,,Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet“  pružanjem usluga obuka za sisteme menadžmenta  utiče na povećanje svijesti zaposlenih o značaju primjene standarda u organizacijama, čime se podstiču i stalna poboljšavanja sistema poslovnih procesa organizacije i povećava njihova efektivnost.

Na ovakav način, CISK – ,,Crnogorski institut za sertifikaciju i kvalitet“  izgrađuje partnerski odnos sa zainteresovanim stranama i povećava njihovo zadovoljstvo i zainteresovanost za stalna poboljšavanja.