ISO 50001- SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM

ISO 50001- SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM 2020-07-02T22:32:24+00:00

Šta je ISO 50001?

ISO 50001 je standard kojim su definisani zahtjevi za efikasno upravljanje energijom kao i poboljšanje energetske efikasnosti. ISO 50001 ima za cilj uštedu energije uz kvalitetno upravljanje energetskim resursima, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu uz povećanje efikasnosti I profitabilnosti svih organizacija u procesu poslovanja. Ovaj standard, kao i ISO 14001 počiva na konceptu Planiraj – Uradi – Provjeri – Djeluj (Plan – Do – Check – Act) radi neprestanog poboljšanja. Kompatibilan je sa ISO 9001 i ISO 14001.

 

ISO 50001 PodgoricaKoristi od implementacije ISO 50001:
– Identifikovanje i upravljanje rizicima uz ostvarivanje poželjnih mogućnosti,
– Usaglašavanje organizacije sa zakonskim propisima,
– Tokovi energije postaju transparentni,
– Poboljšanje energetskih performansi kroz stalno praćenje tokova energije,
– Ocjena prakse u razvoju i nabavci pošto su povezani sa energetskim performansama,
– Identifikacija mogućnosti za uštedu energije kroz analize podataka,
– Smanjenje troškova za energiju i emisije gasova staklene bašte,
– Jaki, efikasni procesi obezbeđuju konkurentske prednosti,
– Svijest zaposlenih,
– Poboljšan imidž firme,
– Podsticaj za modernizaciju.

 

 

 

 

Kako se sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Sertifikaciona provjera za utvrđivanje usaglašnosti prema zahtjevima standarda ISO 50001 se sprovodi u dvije faze: faza 1 i faza 2.
Prva faza obuhvata pregled dokumentacije i upoznavanje sa stepenom sprovođenja sistema menadžmenta energijom.
Druga faza obuhvata ocjenjivanje usaglašenosti i sprovođenje sistema menadžmenta energijom.
Na osnovu izvještaja o provjeri, Komisija za dodjelu sertifikata donosi odluku o sertifikaciji odnosno dodjeli sertifikata.
Sertifikat važi 3 godine od dana dodjele sertifikata, sa godišnjim nadzornim provjerama (I nadzorna provjera – 11 mjeseci od datuma izdavanja sertifikata i II nadzorna provjera 23 mjeseca od datuma izdavanja sertifikata) kako bi se utvrdila usaglašenost sprovođenja i održavanja sistema menadžmenta energijom.

Ko sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Postupak sertifikacione provjere sprovodi kompetentno osoblje sertifikacionog tijela, sa odgovarajućim znanjem i vještinama za svaku tehničku oblast sistema menadžmenta energijom (ISO 50001).

Zašto baš CISK?

CISK je sertifikaciono tijelo koje svojim uslugama zadovoljava sve potrebe tržišta za sertifikacijom Vašeg sistema menadžmenta. Profesionalnost, kompetencije i partnerski odnos su zaštitni znak CISK-a.
CISK svoje usluge obavlja na teritoriji cijele Crne Gore. Kontaktirajte nas, bilo da vam je lokacija centralni region: Podgorica, Cetinje, Nikšić i Danilovgrad, primorski region: Budva, Petrovac, Kotor, Herceg-Novi, Tivat, Ulcinj i Bar ili se nalazite u sjevernom regionu: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak. Slobodno nas pozovite da napravimo najbolje rješenje na obostrano zadovoljstvo.