ISO 45001- SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBJEDNOŠĆU NA RADU

ISO 45001- SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBJEDNOŠĆU NA RADU 2020-07-02T22:27:50+00:00

Šta je ISO 45001?

ISO 45001 je standard kojim su definisani zahtjevi za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu, primjenljiv u svim organizacijama, za sva radna mjesta.
ISO 45001 ima za cilj usklađivanje organizacije i zakonskih obaveza (izrada Akta o procjeni rizika), identifikovanje rizika, njihovo kontrolisanje kako bi se na taj način obezbijedila zaštita zaposlenih, a samim tim i efikasnost u poslovanju. Kompatibilan je sa standardima ISO 9001 i ISO 14001.

 

Koristi od implementacije ISO 45001:
– Smanjenje broja akcidenata sistematizacijom svih aktivnosti relevantnih za zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu,
– Pravna sigurnost kroz sistematsko praćenje i ispunjavanje relevantnih zakonskih i drugih zahtjeva koji se odnose na zdravlje i bezbjednost na radu,
– Povećanje svijesti o bezbjednosti zaposlenih kao najvažnijem resursu svake organizacije,
– Spremnost i posvećenost u zaštiti zaposlenih na radnom mjestu,
– Poboljšanje opšte slike organizacije u okruženju,
– Pravovremeno reagovanje organizacije u otklanjanju opasnosti.

 

 

 

 

 

Kako se sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Sertifikaciona provjera za utvrđivanje usaglašnosti prema zahtjevima standarda ISO 45001 se sprovodi u dvije faze: faza 1 i faza 2.
Prva faza obuhvata pregled dokumentacije i upoznavanje sa stepenom sprovođenja sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.
Druga faza obuhvata ocjenjivanje usaglašenosti i sprovođenje sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. Na osnovu izvještaja o provjeri, Komisija za dodjelu sertifikata donosi odluku o sertifikaciji odnosno dodjeli sertifikata.
Sertifikat važi 3 godine od dana dodjele sertifikata, sa godišnjim nadzornim provjerama (I nadzorna provjera – 11 mjeseci od datuma izdavanja sertifikata i II nadzorna provjera 23 mjeseca od datuma izdavanja sertifikata) kako bi se utvrdila usaglašenost sprovođenja i održavanja sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

Ko sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Postupak sertifikacione provjere sprovodi kompetentno osoblje sertifikacionog tijela, sa odgovarajućim znanjem i vještinama za svaku tehničku oblast sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu (ISO 45001).

Zašto baš CISK?

CISK je sertifikaciono tijelo koje svojim uslugama zadovoljava sve potrebe tržišta za sertifikacijom Vašeg sistema menadžmenta. Profesionalnost, kompetencije i partnerski odnos su zaštitni znak CISK-a.

CISK svoje usluge obavlja na teritoriji cijele Crne Gore. Kontaktirajte nas, bilo da vam je lokacija centralni region: Podgorica, Cetinje, Nikšić i Danilovgrad, primorski region: Budva, Petrovac, Kotor, Herceg-Novi, Tivat, Ulcinj i Bar ili se nalazite u sjevernom regionu: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak. Slobodno nas pozovite da napravimo najbolje rješenje na obostrano zadovoljstvo.