ISO 22000- SISTEM MENADŽMENTA BEZBJEDNOŠĆU HRANE

ISO 22000- SISTEM MENADŽMENTA BEZBJEDNOŠĆU HRANE 2020-07-02T22:36:23+00:00

Šta je ISO 22000?
ISO 22000 je međunarodni standard za sisteme menadžmenta bezbjednosti hrane (FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS).
ISO 22000 ima za cilj pružanje bezbjednog krajnjeg prehrambenog proizvoda, a odnosi se na sve organizacije u lancu ishrane koje proizvode, prerađuju i isporučuju hranu, kao i organizacije koje su povezane sa organizacijama u lancu ishrane (proizvođači ambalaža, sredstava za čišćenje, ugostiteljski objekti, logistička preduzeća,…). Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane (ISO 22000) nastaje integrisanjem principa HACCP i standarda menadžmenta kvalitetom (ISO 9001).

 

Koristi od implementacije ISO 22000:
– Poboljšava bezbjednost hrane,
– Jača povjerenje potrošača i svih zainteresovanih strana,
– Smanjenje troškova,
– Lako se integriše sa drugim sistemima menadžmenta uključujući: kvalitet, zaštitu životne sredine i bezbjednost na radu,
– Smanjuje opasnosti po bezbjednost hrane,
– Promoviše stalna poboljšanja po pitanju bezbednosti hrane,
– Promoviše usaglašenost sa zakonskim i drugim zahtevima,
– Povećava transparentnost u lancu snabdevanja,
– Povećanje konkurentnosti na tržištu.

 

 

 

Kako se sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Sertifikaciona provjera za utvrđivanje usaglašnosti prema zahtjevima standarda ISO 22000 se sprovodi u dvije faze: faza 1 i faza 2.
Prva faza obuhvata pregled dokumentacije i upoznavanje sa stepenom sprovođenja sistema menadžmenta bezbjednošću hrane.
Druga faza obuhvata ocjenjivanje usaglašenosti i sprovođenje sistema menadžmenta bezbjednošću hrane.
Na osnovu izvještaja o provjeri, Komisija za dodjelu sertifikata donosi odluku o sertifikaciji odnosno dodjeli sertifikata. Sertifikat važi 3 godine od dana dodjele sertifikata, sa godišnjim nadzornim provjerama (I nadzorna provjera – 11 mjeseci od datuma izdavanja sertifikata i II nadzorna provjera 23 mjeseca od datuma izdavanja sertifikata) kako bi se utvrdila usaglašenost sprovođenja i održavanja sistema menadžmenta bezbjednošću hrane.

Ko sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Postupak sertifikacione provjere sprovodi kompetentno osoblje sertifikacionog tijela, sa odgovarajućim znanjem i vještinama za svaku tehničku oblast sistema menadžmenta bezbjednošću hrane (ISO 22000).

Zašto baš CISK?

CISK je sertifikaciono tijelo koje svojim uslugama zadovoljava sve potrebe tržišta za sertifikacijom Vašeg sistema menadžmenta. Profesionalnost, kompetencije i partnerski odnos su zaštitni znak CISK-a.
CISK svoje usluge obavlja na teritoriji cijele Crne Gore. Kontaktirajte nas, bilo da vam je lokacija centralni region: Podgorica, Cetinje, Nikšić i Danilovgrad, primorski region: Budva, Petrovac, Kotor, Herceg-Novi, Tivat, Ulcinj i Bar ili se nalazite u sjevernom regionu: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak. Slobodno nas pozovite da napravimo najbolje rješenje na obostrano zadovoljstvo.