HACCP- SISTEM BEZBJEDNOSTI HRANE

HACCP- SISTEM BEZBJEDNOSTI HRANE 2020-07-02T22:34:27+00:00

Šta je HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sistem bezbjednosti hrane, što u prevodu znači analiza opasnosti I kritične kontrolne tačke tj. HACCP je sistem kojim se identifikuju sve opasnosti koje mogu uticati na bezbjednost hrane. HACCP sistem propisuje niz postupaka koji se moraju poštovati I primjenjivati kako bi se svi rizici koji mogu uticati na bezbjednost hrane potpuno uklonili ili sveli na prihvatljiv nivo.
HACCP ima za cilj da poveća svjesnost i odgovornost svih učesnika, da osigura zdrastvenu bezbjednost u svakom dijelu procesa distribucije I proizvodnje hrane, kako bi se na taj način osiguralo da hrana koju konzumira krajnji potrošač bude bezbjedna za njegovo zdravlje.
HACCP sistem je obavezujući prema Zakonskoj regulativi za sva preduzeća koja se bave proizvodnjom I distribucijom hrane ( restorani, hoteli, predškolske ustanove i drugih sličnih subjekata u poslovanju hranom), čija je obaveza da primjenom ovog sistema osiguraju što je moguće bezbjedniji proizvod.

 

Koristi od implementacije HACCP sistema:
– Efikasno praćenje opasnosti povezanih sa hranom
– Povećanu kontrolu svih opasnosti koje mogu uticati na bezbjednost hrane,
– Ispunjenje svih zahtjeva koje propisuje Zakonska regulativa,
– Uspostavljen sistem praćenja od proizvodnje do krajnje potrošnje,
– Povećanje konkurentnosti,
– Povećanje zadovoljstva stalnih i potencijalnih korisnika.

 

 

 

 

 

Kako se sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Sertifikaciona provjera za utvrđivanje usaglašnosti prema zahtjevima HACCP sistema obuhvata pregled dokumentacije i upoznavanje sa stepenom ocjenjivanja i sprovođenja HACCP sistema. Na osnovu izvještaja o provjeri, Komisija za dodjelu sertifikata donosi odluku o sertifikaciji odnosno dodjeli sertifikata.
Sertifikat važi 3 godine od dana dodjele sertifikata, sa godišnjim nadzornim provjerama (I nadzorna provjera – 11 mjeseci od datuma izdavanja sertifikata i II nadzorna provjera 23 mjeseca od datuma izdavanja sertifikata) kako bi se utvrdila usaglašenost sprovođenja i održavanja HACCP sistema.

Ko sprovodi postupak sertifikacione provjere?

Postupak sertifikacione provjere sprovodi kompetentno osoblje sertifikacionog tijela, sa odgovarajućim znanjem i vještinama u oblasti HACCP sistema.

Zašto baš CISK?

CISK je sertifikaciono tijelo koje svojim uslugama zadovoljava sve potrebe tržišta za sertifikacijom Vašeg HACCP sistema. Profesionalnost, kompetencije i partnerski odnos su zaštitni znak CISK-a.
CISK svoje usluge obavlja na teritoriji cijele Crne Gore. Kontaktirajte nas, bilo da vam je lokacija centralni region: Podgorica, Cetinje, Nikšić i Danilovgrad, primorski region: Budva, Petrovac, Kotor, Herceg-Novi, Tivat, Ulcinj i Bar ili se nalazite u sjevernom regionu: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak. Slobodno nas pozovite da napravimo najbolje rješenje na obostrano zadovoljstvo.